Đi từng ngõ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”

“Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn, hướng tới BHXH toàn dân, để mọi người dân đều có lương hưu khi hết