đi vào chiều sâu

Đi vào chiều sâu, không phô trương, không hình thức

“Ngày mai (1/10) tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn điều chuyển lịch thời vụ sản xuất, vì theo dự báo năm nay mùa khô đến sớm hơn cùng kỳ từ 1

Hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh được nâng chất và đi vào chiều sâu

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh