địa bàn phức tạp

Chuyển biến tích cực của địa bàn phức tạp

Tân Thuận là xã duy nhất của huyện Đầm Dơi có địa bàn phức tạp, rộng, giao thông khó khăn, giáp ranh với nhiều xã, huyện. Đây cũng là “điều kiện”