địa bàn Phường 9

Việc xử lý công trình không phép trên địa bàn Phường 9, TP. Cà Mau: Đã có công văn đề nghị phối hợp xử lý theo quyết định đã ban hành

Liên quan đến diễn biến việc xử lý công trình không phép trên địa bàn Phường 9, người vi phạm là ông Trần Hải Âu (ngụ tại Khóm 3, Phường 7),