địa phương ven biển

Tình người sau thiên tai!

Các địa phương ven biển của Cà Mau những ngày qua phải gánh chịu hậu quả nặng nề do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 gây ra. Thiên tai cướp