dịch vụ công trực tuyến

Tuyên truyền, quảng bá dịch vụ công trực tuyến

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong xu thế hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, qua

Tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức

Theo kết quả công bố của Đoàn kiểm tra 700 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng làm trưởng đoàn, cho thấy hoạt động cải cách hành chính (CCHC)

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh, để hoàn thành các mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn năm 2020, trên cơ

Làm gì để dịch vụ công trực tuyến đạt như kỳ vọng?

Mặc dù số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ công trực tuyến năm sau cao hơn năm trước, song theo đánh giá của Ban Chỉ đạo