Diễn đàn

“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Sáng ngày 16/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Diễn đàn “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Tham dự có khoảng 200 công