diện tích mặt nước sông

Thêm một vụ đòi diện tích mặt nước sông bị tòa xử thua kiện

Sau thời gian hoãn phiên tòa, vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời tiếp tục đưa ra xét xử một vụ kiện có nhiều điểm tương đồng với