điều hành thực hiện nhiệm vụ

UBND tỉnh họp mở rộng

Chiều 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực