định hướng

Du lịch Cà Mau đang phát triển đúng định hướng

Du lịch Cà Mau đã và đang phát triển đúng định hướng, thông qua việc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch, khi đến nay