đoàn thể

Cán bộ Mặt trận, đoàn thể được bổ sung kiến thức về dân chủ, pháp luật

Ngày 10/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn chuyên đề dân chủ, pháp luật năm 2020 cho cán bộ lãnh