Đội

Đặt, đổi tên đường phải tính đến yếu tố quy hoạch và đầu tư lâu dài

Ngày 31/5, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp thông qua hồ sơ đặt tên đường, công trình

Tuyên dương 13 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh

Tỉnh Cà Mau đã hai lần tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những gương mặt nhà giáo trẻ có