Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hết lòng phục vụ người dân

Sau những ngày làm việc, hầu như ai cũng muốn dành ngày cuối tuần cho gia đình hoặc cho các công việc cá nhân. Tuy nhiên, đối với cán bộ, chiến