đời sống người dân

Mỗi lần đại hội là đời sống người dân phải được nâng lên

Sáng nay 27/12, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình dẫn đầu có buổi

Những quy định mới có liên quan đến đời sống người dân

Tại Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa IX vừa qua, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển