Những quy định mới có liên quan đến đời sống người dân

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã không phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, quy định: Đối tượng nộp phí là hộ gia đình, cá nhân; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác (gồm cả trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức này), trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức này. Các cơ sở: Rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy; cơ sở khám, chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Các trường hợp miễn thu phí: Nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch; nước thải sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cung cấp nước sạch tự khai thác sử dụng; nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị (theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Mức phí cụ thể như sau: Đối với nơi đã có hệ thống cung cấp nước sạch, mức thu 12% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với nước tự khai thác sử dụng ở những nơi đã có hệ thống cung cấp nước sạch, mức thu 20% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2020.

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh quyết nghị về quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa).

Thu dịch vụ bán trú trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường, nhưng không vượt mức tối đa theo quy định

Theo phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết Quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, thì Nghị quyết không áp dụng cho các trường phổ thông dân tộc bán trú.

Mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động bán trú trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường, nhưng không vượt mức tối đa sau:

Đối với các trường trên địa bàn phường thuộc TP. Cà Mau và thị trấn thuộc huyện, tiền ăn cấp Mầm non, gồm: 1 bữa ăn chính, 2 bữa ăn phụ (sáng, xế): 30.000 đồng/trẻ/ngày học; tiền ăn cấp Tiểu học, gồm: 1 bữa ăn chính, 1 bữa ăn phụ (xế): 33.000 đồng/học sinh/ngày học. Tiền sinh hoạt (điện, nước sinh hoạt, nước uống): 3.000 đồng/trẻ, học sinh/ngày học. Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình, tổ chức ngoại khóa (phục vụ cho trẻ ăn sáng, trông trẻ Mầm non và học sinh Tiểu học buổi trưa, rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, năng khiếu, các hoạt động hướng vào xã hội và các hoạt động khác): Cấp Mầm non: 4.000 đồng/trẻ/ngày học; cấp Tiểu học: 8.000 đồng/học sinh/ngày học.

Đối với các trường trên địa bàn xã: Tiền ăn cấp Mầm non 27.000 đồng/trẻ/ngày học; tiền ăn cấp Tiểu học 30.000 đồng/học sinh/ngày học. Tiền sinh hoạt 3.000 đồng/trẻ, học sinh/ngày học. Tiền cho các hoạt động ngoài chương trình, tổ chức ngoại khóa: Cấp Mầm non 4.000 đồng/trẻ/ngày học; cấp Tiểu học 5.000 đồng/học sinh/ngày học.

Nghị quyết đồng thời quy định về chính sách miễn và giảm. Cụ thể, trẻ, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ, học sinh khuyết tật học hòa nhập; trẻ, học sinh là con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh theo quy định của Chính phủ được miễn tiền sinh hoạt.

Tùy điều kiện thực tế, nhà trường xem xét, quyết định đối tượng giảm, tỷ lệ giảm các khoản thu dịch vụ. Nguồn chi bù cho khoản miễn, giảm từ nguồn tự chủ của nhà trường, nguồn vận động và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Từ ngày 1/11 tới, các hộ gia đình, cơ sở, đơn vị… trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Hỗ trợ sữa tươi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Theo Nghị quyết Hỗ trợ sữa tươi góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025, vừa được HĐND tỉnh ban hành, thì đối tượng thụ hưởng chính sách này là trẻ em Mầm non, học sinh tiểu học thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật trong các cơ sở giáo dục Mầm non, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập; trẻ em Mầm non, học sinh tiểu học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Cà Mau. Trẻ em dưới 11 tuổi trong các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo quy định của Nghị quyết, trẻ em Mầm non được cấp 5 hộp loại 110ml/tuần, học sinh tiểu học được câp 5 hộp loại 180ml/tuần trong 9 tháng của năm học. Trẻ em dưới 11 tuổi trong các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp 1 hộp loại 180ml/ngày trong cả năm.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *