Đội Tàu thuyền

Đội Tàu thuyền an toàn sau gần 11 năm đi vào hoạt động

Đồn Biên phòng Rạch Gốc có nhiệm vụ quản lý địa bàn 2 xã: Tân Ân, Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc của huyện Ngọc Hiển. Để hoàn thành