Đối tượng được thụ hưởng

Đối tượng được thụ hưởng theo Nghị định 116 của Chính phủ tương đối thấp

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ tám (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX sẽ diễn ra vào ngày 2/4 tới. Sáng ngày 19/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND