đơn vị hành chính

HĐND tỉnh thảo luận về việc tách, ghép đơn vị hành chính

Ngày 9/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thảo luận về việc tách, ghép một