HĐND tỉnh thảo luận về việc tách, ghép đơn vị hành chính

Theo đó, phiên họp thông qua dự thảo Chương trình kỳ họp lần thứ 9; thông qua lần cuối kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề, giám sát; Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về các phiên họp chất vấn, báo cáo giải trình cũng như nội dung và thời gian diễn ra hội nghị giao ban HĐND cấp huyện tại huyện Năm Căn. Đồng thời HĐND tỉnh cũng sơ kết Quý I, cũng như triển khai nhiệm vụ Quý II.

Dự kiến Kỳ họp lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới với 15 tờ trình dự kiến sẽ được thông qua; 15  Nghị quyết của HĐND tỉnh và đặc biệt là sẽ bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.

Tại phiên họp, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề số lượng người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; vấn đề dạy bán trú ở các điểm trường, vấn đề tách ghép đơn vị hành chính cấp xã; đặt tên đường.

Tại phiên họp, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề số lượng người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; vấn đề dạy bán trú ở các điểm trường, việc tách ghép đơn vị hành chính cấp xã; đặt tên đường…

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng, hiện nay việc lập, thẩm định hồ sơ cai nghiện tập trung đối với các người nghiện gặp khó, do đa phần họ đã là đối tượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện; quy định này còn chồng chéo.

Về công tác dạy bán trú hiện nay, ông Trần Ngọc Diệp, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh: “Qua kiểm tra, nhiều điểm trường đã lấy phòng học tận dụng làm phòng nghỉ trưa cho học sinh, nhiều điểm trường chạy theo bán trú khi cơ sở vật chất chưa đảm bảo”.

Về vấn đề này, bà Ngô Ngọc Khuê, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thông tin, qua kiểm tra, giám sát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã xây dựng Đề án xã hội hóa bán trú và sẽ thông qua trong thời gian tới.

Về việc đặt tên đường, bà Khuê cho biết, hiện nay chỉ mới duy nhất huyện Đầm Dơi gởi kế hoạch.

Nội dung quan trọng được các đại biểu đưa ra thảo luận để chuẩn bị cho kỳ họp tới là việc ghép Phường 2 về Phường 9 và Phường 4 (TP. Cà Mau) cũng như chuẩn bị điều kiện để nâng xã Tắc Vân lên phường Tắc Vân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện nhấn mạnh: “Tới đây phải tính đến việc ghép các đơn vị hành chính cấp xã hoạt động chưa phát huy hiệu quả như mong muốn sau khi chia tách như xã Quách Phẩm, Tạ An Khương Nam, Tân Trung (huyện Đầm Dơi), xã Tam Giang Đông (huyện Năm Căn), xã Tân Ân (huyện Ngọc Hiển)… với phương châm tinh gọn bộ máy cấp xã để hoạt động hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *