HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2020, UBND tỉnh giao UBND huyện Đầm Dơi làm chủ đầu tư 5 công trình và 2 công trình năm 2019 chuyển sang, với kế hoạch vốn hơn 44,5 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được hơn 35,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 78%. 

Đối với huyện, năm 2020, vốn đầu tư công được HĐND huyện quyết nghị hơn 44,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trợ hơn 31,6 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách huyện hơn 12,6 tỷ đồng. UBND huyện đã ban hành quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các Chủ đầu tư, đến nay đã giải ngân hơn 20,6 tỷ đồng, đạt hơn 46% so với kế hoạch.

Hiện 7 công trình đầu tư công do tỉnh quản lý trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành từ nay đến cuối năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình vốn tỉnh, vốn huyện, UBND huyện ban hành quyết định phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trực tiếp quản lý, đôn đốc, giao trách nhiệm các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các Chủ đầu tư, thường xuyên tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện công trình. 

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Lưu ý huyện cần xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm. Khi hoàn thành các công trình, phải chỉ đạo việc tất toán đảm bảo đúng quy định, không để kéo dài, tồn đọng. Chủ động trước tình hình thực tế để thực hiện đạt kết quả cao nhất; đối với những dự án còn khó khăn, cần rà soát cụ thể để có hướng giải quyết kịp thời. Các cơ quan có liên quan cần có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc lập thủ tục, thẩm định dự án, triển khai xây dựng…, đảm bảo tiến độ đề ra.

Theo Kế hoạch khảo sát của HĐND tỉnh, trong hai ngày 24 và 25/9, ngoài làm việc với UBND huyện Đầm Dơi, cùng nội dung trên, HĐND tỉnh còn thành lập các đoàn khảo sát, tiến hành làm việc trực tiếp với UBND huyện Trần Văn Thời, UBND huyện U Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý Công trình xây dựng tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *