Giải ngân

HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 24/9, Đoàn khảo sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Đầm Dơi, các

Gỡ khó trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình giải ngân đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Giải ngân vốn vay nước ngoài chỉ đạt hơn 30%

Sáng nay 29/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA

Giải ngân vốn đầu tư công: “Vướng khâu nào, thuộc lĩnh vực, cấp nào thì phải cấp tốc xử lý ngay”

“Hiện còn 1.300 tỷ đồng chưa được giải ngân trong kế hoạch vốn năm 2020. Từ nay đến cuối năm, nếu tính bình quân thì mỗi tháng phải giải ngân khoảng

Giải ngân vốn đầu tư công: Quyết tâm của Chính phủ, thay đổi hành động địa phương

Tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công, kể cả vốn ODA với những biện pháp mạnh mẽ. Xử lý nghiêm các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, cá

Giải ngân nguồn viện trợ nước ngoài đạt thấp

Nhu cầu rất lớn và mang tính cấp thiết, trong khi nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vốn đã hạn chế, song tỷ lệ giải