Giải ngân nguồn viện trợ nước ngoài đạt thấp

Theo báo cáo mới đây của cơ quan chuyên môn, trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận mới 9 khoản viện trợ với giá trị cam kết hơn 3 triệu USD, tương đương hơn 74 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã có 18 khoản viện trợ đang triển khai, với giá trị cam kết toàn dự án hơn 4,6 triệu USD, tương đương hơn 108 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế giải ngân chỉ được trên 65.800 USD, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Cà Mau có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho công tác phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, ứng phó với biến đổi khí hậu. (ảnh minh họa)

Trong 9 khoản viện trợ mới, đáng chú ý là Dự án “Đánh giá tính hiệu quả và an toàn của mô hình chẩn đoán và điều trị phổ cập lao tiềm ẩn kết hợp phát hiện chủ động các ca bệnh lao trong việc giảm tỷ lệ mắc lao trong cộng đồng tại Cà Mau”, với tổng số tiền tài trợ trên 2,8 triệu USD do tổ chức Woolcock Institute of Medical Research Limited (Úc) tài trợ.

Cà Mau tiếp tục kêu gọi viện trợ, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế, giáo dục và đào tạo, phát triển nông thôn; phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *