đồng bào Hoa

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc

Buổi họp mặt vào sáng ngày 27/11 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức. Đến dự có ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III (Ủy ban Dân