đông trùng hạ thảo

Nuôi đông trùng hạ thảo – nghề mới ở Cà Mau

Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) là loại nấm sống ký sinh trên côn trùng, ở các vùng núi cao quanh năm giá lạnh. ĐTHT có 2 nguồn: Tự nhiên và nuôi