dự báo tình hình

Tiếp tục tổ chức tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình

Ngày 22/5, Đảng bộ cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ