Tiếp tục tổ chức tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự đại hội cấp trên.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ sở Phòng Tham mưu đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và triển khai có hiệu quả các mặt công tác đề ra.

Công tác nắm tình hình, tham mưu phục vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai và sơ kết, tổng kết các chuyên đề có nhiều tiến bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác đối với công an các đơn vị, huyện, thành phố được chặt chẽ, kịp thời, từ đó phát hiện những tồn tại hạn chế, đề xuất tham mưu Giám đốc Công an tỉnh các giải pháp chấn chỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an.

Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản ngày càng chặt chẽ. Qua đó đã tiếp nhận, chuyển giao, phát hành trên 70.000 văn bản các loại, đảm bảo chính xác, nhanh chóng, không để xảy ra lộ, lọt bí mật nhà nước.

Hàng năm, Đảng bộ đều đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh

Đại hội thông qua mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục tổ chức tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình; chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh các chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác nhằm giữ vững an ninh quốc gia và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên và bầu 9 đại biểu (1 dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành bầu đồng chí Lê Tấn Vinh tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ sở Phòng Tham mưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *