Phòng Tham mưu

Tiếp tục tổ chức tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình

Ngày 22/5, Đảng bộ cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Đó là một trong 3 khâu đột phá được Đảng bộ Phòng Tham mưu (thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) xác định tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ