Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Trong hai ngày 1 và 2/6, Đảng bộ Phòng Tham mưu (thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự đại hội cấp trên.

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần tích cực, chủ động, đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Phòng Tham mưu xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung 3 khâu đột phá gồm: Tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện suy thoái.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 thành viên, Thượng tá Phạm Anh Chương – Phó Tham mưu trưởng giữ chức Bí thư và bầu 11 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *