Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là quan trọng và khá toàn diện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, còn những hạn chế, khuyết điểm: Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển chưa được thường xuyên; công tác nắm tình hình, giải quyết một số vụ việc xảy ra trên biển có lúc còn chậm. Chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện ở một số đơn vị có chuyển biến nhưng chưa vững chắc. Năng lực lãnh đạo, thực hiện nền nếp sinh hoạt đảng có nơi, có mặt còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của một số cán bộ, đảng viên có nơi chưa được phát huy tốt.

Cà Mau có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 254 km, có nhiều cửa sông lớn chảy ra biển, có vị trí quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tranh chấp ngư trường, xâm phạm chủ quyền lãnh hải, đánh bắt thủy sản trái phép, thiên tai, dịch bệnh…còn diễn biến phức tạp, đặt ra cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trong thời gian tới là hết sức nặng nề.

Trong sáng nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XII gồm 15 thành viên. Ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 4 nhóm vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ BĐBP cần thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, trong đó tập trung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ chủ chốt các đơn vị, đáp ứng yêu cầu chỉ huy trong mọi tình huống.

“Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp, đặc biệt là trong bối cảnh mới hiện nay. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh cần phải tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ và phải biến nhận thức đó thành hành động cách mạng, nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà”, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Trong sáng nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XII gồm 15 thành viên.

Đại hội sẽ bế mạc vào chiều nay 4/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *