Đại hội đảng viên

Cà Mau là một trong 5 tỉnh, thành có số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất cả nước

Đây là một trong những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua được nêu tại Đại hội đảng viên Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Tiếp tục tổ chức tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình

Ngày 22/5, Đảng bộ cơ sở Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ

Tập trung phát triển kinh tế doanh nghiệp đạt hiệu quả cao

Chiều ngày 20/6, Chi bộ Công ty TNHH Dược phẩm Mỹ Anh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.