Dụ dỗ

Nâng cao hiểu biết, toàn dân ngăn chặn nạn mua bán người

Tội phạm mua bán người luôn tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn: Dụ dỗ, hứa hẹn giúp tìm việc làm, giả vờ yêu rồi rủ đi