du học

Trong 2 năm, Cà Mau có 93 học sinh xuất cảnh du học

Chiều ngày 4/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2018 - 2020) thực hiện Thỏa thuận chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty cổ