du lịch truyền thống

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 6: Làng nghề – đa dạng hóa du lịch mũi Cà Mau

Bằng nhiều sản phẩm du lịch truyền thống, làng nghề xứ biển Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đã và đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, góp