Dự thảo báo cáo

Tâm huyết, trách nhiệm, vì sự phát triển quê hương

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay đã qua nhiều lần chỉnh