Dự thảo Báo cáo Chính trị

Văn nghệ sĩ, nhà báo góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị

Sáng ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ, báo chí góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội

Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Cà Mau đang khẩn trương công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh