dự thảo văn kiện Đại hội

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 29/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu