dự thi

Không để vì một lý do nào mà các thí sinh không được dự thi

Đó là chỉ đạo của ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2020, tại cuộc