đưa công dân địa phương

Sở Y tế xây dựng phương án vận chuyển, đưa công dân địa phương đang tạm trú tại TP. Đà Nẵng trở về

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đưa công dân địa phương đang tạm trú tại TP. Đà Nẵng trở về, vào chiều ngày 25/8.