Sở Y tế xây dựng phương án vận chuyển, đưa công dân địa phương đang tạm trú tại TP. Đà Nẵng trở về

Tỉnh Cà Mau đang tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch xâm nhập địa bàn (ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 19/8, UBND TP. Đà Nẵng có Công văn số 5553/UBND-LĐTBXH về việc hỗ trợ công dân các địa phương đang tạm trú tại TP. Đà Nẵng được trở về nơi cư trú.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế là đầu mối, phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng xây dựng phương án vận chuyển, tổ chức cách ly người về từ Đà Nẵng theo đúng quy định. Đồng thời thiết lập đường dây nóng và tổ chức thông báo rộng rãi cho người dân tỉnh Cà Mau có người thân đang tạm trú tại TP. Đà Nẵng biết thông tin, để đăng ký trở về tỉnh theo nguyện vọng của người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài, UBND các huyện, TP. Cà Mau hỗ trợ Sở Y tế đăng tải, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân của tỉnh Cà Mau có người thân đang tạm trú tại TP. Đà Nẵng biết thông tin, để đăng ký trở về tỉnh theo nguyện vọng của người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh để nắm rõ, chỉ đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *