đúng hạn thì cập nhật

Không để xảy ra việc “đúng hạn thì cập nhật, trễ hạn thì không”

Qua con số đánh giá cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các sở, ngành cấp tỉnh,