Không để xảy ra việc “đúng hạn thì cập nhật, trễ hạn thì không”

Cụ thể, theo UBND tỉnh, hồ sơ giải quyết trễ hạn trên thực tế cao hơn con số cập nhật trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử. Có trường hợp công chức trực đề nghị người dân ngồi chờ hoặc quay lại vào thời gian gian khác để giải quyết TTHC, với lý do lãnh đạo bận họp. Vẫn còn một số cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp thiếu hòa nhã, thiếu thân thiện với người dân…

Lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng, nguyên nhân cốt lõi của những hạn chế trên là do người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quán triệt sâu sắc và chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; báo cáo trung thực kết quả giải quyết TTHC; tất cả hồ sơ phải được cập nhật trên phần mềm Một cửa điện tử, không để xảy ra trường hợp hồ sơ giải quyết đúng hạn thì cập nhật, hồ sơ trễ hạn thì không.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chuẩn mực giao tiếp, ứng xử tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công sở, nhất là đối với quy định về thực hiện “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp với người dân: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; đồng thời tuyên truyền khẩu hiệu này tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự nhận thức và có cách ứng xử đúng mực đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch TTHC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *