đường Hồ Chí Minh

Con đường huyền thoại

Đường Trường Sơn, hay còn có tên đường Hồ Chí Minh, nối từ Cao Bằng đến Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), được chia theo nhiều vùng.

Huyền thoại con đường mang tên Bác

Trong cuộc trường chinh vĩ đại 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta (1954 - 1975), chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đi