Đường Nguyễn Mai

Đường Nguyễn Mai ở đâu?

Đường Nguyễn Mai (Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau) xây dựng dở dang, nhiều hộ dân đang trong hoàn cảnh khó khăn về lối đi.