E.FIAP

Triển lãm “Múa” của NSNA – Nhà báo Nguyễn Hồng Nga

NGUYỄN HỒNG NGA – E.VAPA, E.FIAP “Múa” là tên triển lãm ảnh cá nhân thứ 5 của Nhà báo – NSNA Nguyễn Hồng Nga, sẽ khai mạc vào ngày 11/7 đến ngày 21/7, tại Số 184, đường Nam Kỳ Khởi