Gành Hào

Đê chống tràn có nguy cơ… bị tràn

Triển khai trong thời gian kéo dài, vốn đầu tư nhỏ giọt, tuyến giao thông trên đê sông Gành Hào, từ xã Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông đến Tân

Điểm du lịch lý tưởng ở Gành Hào

Ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), có một khuôn viên nằm trên đê biển Gành Hào rất lý tưởng, là nơi đặt lăng Cá Ông, miếu bà Thiên Hậu và