gây phiền hà cho người dân

Tăng cường giải pháp xóa tham nhũng “vặt”, “lót tay”

Sáng 27/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến quán triệt Chỉ