Tăng cường giải pháp xóa tham nhũng “vặt”, “lót tay”

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (trái), Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện.

Chỉ thị đã chỉ ra tình trạng cán bộ, công chức viên chức ở nhiều ngành, nhiều cấp vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định… gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.

Chỉ thị cũng đã nêu ra các nguyên nhân chính của tình trạng trên: Trách nhiệm người đúng đầu chưa được đề cao; tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhiều nơi còn kém, chưa làm hết trách nhiệm được giao, rõ nhất ở một số lĩnh vực: Thuế, hải quan, quản lý đất đai, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề…; vẫn còn khe hở của cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, thiếu công khai minh bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn hạn chế.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; Xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Đánh giá công tác phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình cho rằng thực tế vẫn tồn tại tình trạng nhũng nhiễu, nhất là tình trạng tham nhũng “vặt”; nạn “lót tay”… gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, cần sớm đưa Chỉ thị số 10 vào cuộc sống, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo lòng tin trong dân, tạo môi trường kinh doanh phát triển lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *