Tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo báo cáo, Cà Mau đã thành lập được ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã; xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về ATTP đối với thực phẩm đặc thù của địa phương, nhưng chưa hoàn chỉnh.

Trách nhiệm quản lý điều kiện đảm bảo ATTP được quan tâm, ngành Y tế tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP cho 1.615 cơ sở, bao gồm dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể của bệnh viện, cơ sở sản xuất.

Ngành Công thương đã sắp sắp xếp, bố trí kinh doanh chợ đảm bảo ATTP với số lượng 868 quầy, sạp; xây dựng 3 chợ trên địa bàn TP. Cà Mau theo mô hình chợ đảm bảo ATTP: chợ Tắc Vân, chợ Đình Bình, chợ Phường 5.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 40 cơ sở; thẩm định, đánh giá xếp loại các cơ sở kinh doanh sản phẩm nông – lâm – thủy sản 91 cơ sở và 100% đạt loại B.

Khó khăn hiện nay của tỉnh là công tác phối hợp của tuyến cơ sở của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, công tác vận động, tuyên truyền còn nhiều hạn chế. Còn tình trạng nội dung thông tin chưa chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và niềm tin của nhân dân đối với công tác quản lý ATTP. Cấp huyện, xã còn thiếu nguồn kinh phí cho việc ký cam kết bảo đảm ATTP tuyến cơ sở…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa trăn trở, Cà Mau có nhiều sản phẩm đặc thù như tôm khô, mắm lóc, ba khía, khô khoai…, nhưng lại chưa ban hành được quy chuẩn kỹ thuật địa phương về ATTP đối với thực phẩm đặc thù.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khuyến cáo, lãnh đạo tỉnh và các ngành chuyên môn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại chợ Phường 5, TP. Cà Mau.

Trước đó, đoàn công tác có buổi kiểm tra vệ sinh ATTP tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau; giám sát tại chợ ATTP Phường 5, TP. Cà Mau.

Được biết, Cà Mau là một trong 4 địa phương được đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP (gồm Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Bắc Ninh)./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *