gia đình người có công

Tô thắm truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng