giải phóng

Thới Bình sau 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng

Ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Bình, cho biết: “45 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; Đảng bộ